Sorath Ni Dharohar

News Channel of India

ભાગવત ગીતા સપ્તાહ

ભાગવત ગીતા સપ્તાહ
ભાગવત ગીતા સપ્તાહ

આજ રોજ ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ઉના તાલુકાના ઝાખિયા ગામ સમસ્ત દડદડેશ્વર મિત્ર મંડળ દ્વારા ભાગવત ગીતા સપ્તાહ માં ઉનાના પૂર્વ ધારાસભ્ય શ્રી કાળુભાઇ સી રાઠોડ એ હાજરી આપી ને ભાગવત ગીતા ના સાંભળવાનો અમૂલ્ય લાભ લીધો


ભાગવત ગીતા સપ્તાહ